Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

2) Διαίρεση τετραγώνου σε τρία ίσα ορθογώνια


  1. Αρχικά τσακίζουμε μια διαγώνιο και μια διάμεσο του τετραγώνου.
  2. Έπειτα τσακίζουμε τη διαγώνιο του ενός ορθογωνίου που τέμνει την διαγώνιο του τετραγώνου σε εσωτερικό σημείο.
  3. Το σημείο αυτό είναι το κομβικό σημείο που με τσάκιση παράλληλη προς μία από τις πλευρές του τετραγώνου ορίζει ορθογώνιο που η μια πλευρά του είναι το 1/3 της πλευράς του τετραγώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: