Χαρτοδιπλωτική

Με τον όρο "χαρτοδιπλωτική" εννοούμε κατασκευές που δημιουργούνται μόνο με διπλώσεις, χωρίς κοψίματα ή κόλλα, ξεκινώντας από μια αρχική μονάδα χαρτιού (ορθογώνιο, τετράγωνο, κύκλος...)